Αγώνας δρόμου για ανανέωση συμβάσεων σε δήμους & περιφέρειες
Αυτοδιοίκηση

Αγώνας δρόμου για ανανέωση συμβάσεων σε δήμους & περιφέρειες

Σε πλήρη κινητοποίηση Δήμοι και Περιφέρειες ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην ανανέωση ή στην παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με διεθνείς οργανισμούς.

Προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο κυρίως την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, «πιέζει» και το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ώστε οι ΟΤΑ να εφαρμόσουν χωρίς κωλυσιεργία τη δυνατότητα ανανέωσης αυτών των συμβάσεων που δίνει η νομοθεσία.

Άρθρο – «κλειδί»

«Κλειδί» είναι το άρθρο 72 του πρόσφατου νόμου 4342/2015 περί συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων και άλλων διατάξεων (ΦΕΚ 143/Α΄/9.11.2015).

Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται το ζήτημα της ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων και έργων χρηματοδοτούμενων ή επιδοτούμενων από διεθνείς οργανισμούς ή της υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και έργων τεχνικής βοήθειας για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς.

Οι ανανεώσεις και παρατάσεις αυτές εξαιρούνται πλέον από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και πραγματοποιούνται με απόφαση των αρμοδίων για την πρόσληψη οργάνων με τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων.

Όπως τονίζεται σε σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ.: οικ. 44835, 21 Δεκεμβρίου 2015) που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Κώστας Πουλάκης και απεστάλη προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟTA), με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η άμεση ανανέωση/ παράταση των συμβάσεων, η οποία «είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, αλλά και την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα αποσυμφορείται και η Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει».

Για ΟΤΑ και ΝΠΙΔ

Η διάταξη αφορά τόσο τους ΟΤΑ (Δήμοι, δημοτικά ΝΠΔΔ, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ, Περιφέρειες) όσο και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης (επιχειρήσεις) που υλοποιούν τέτοιου είδους προγράμματα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν ανανεώνεται το σύνολο των συμβάσεων των εργαζομένων, αλλά μέρος αυτών (π.χ. 12 σε σύνολο 15 συμβάσεων), πριν από την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου θα εκδίδεται απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου, με την οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των ανανεούμενων συμβάσεων και οι ειδικότητες αυτών.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη ανανέωση/παράταση τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 αλλά και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του ακριβούς αριθμού των απασχολουμένων.

Επίσης, οι ΟΤΑ υποχρεούνται στη δημοσίευση των ανανεώσεων/παρατάσεων των συμβάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το υπουργείο καλεί τους ΟΤΑ να ενημερώσουν για όλες αυτές στις ρυθμίσεις τους φορείς που εποπτεύουν ώστε να μεριμνήσουν για την άμεση εφαρμογή τους.

Πηγή: in.gr/ Παναγιώτα Μπίτσικα/ Newsroom ΔΟΛ

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet