Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσληψη τριών καθηγητών Φυσικής Αγωγής στον Δήμο Χαλανδρίου

0
191 Προβολές

Την πρόσληψη τριών πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Προγράμματος Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) έτους 2016-2017 ανακοίνωσε ο Δήμος Χαλανδρίου.

Η πρόσληψη αφορά στις ακόλουθες ειδικότητες:

  • ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Tae Kwon Do ή με πιστοποιημένη γνώση Tae Kwon Do: 1 εργαζόμενος
  • ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στο Ποδόσφαιρο: 1 εργαζόμενος
  • ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στους Παραδοσιακούς Χορούς: 1 εργαζόμενος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 34, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κας Ε. Κορομάντζου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2023865, 862, 870).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου έως την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up