Δευτέρα 28 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού στις 18 Μαΐου

0
301 Προβολές

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, στις 19:00, στο δημαρχείο της πόλης (Περικλέους 55, Χολαργός).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Επικύρωση του υπ΄ αριθ. 05/2017 πρακτικού της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 1ου Τριμήνου 2017.
 3. Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης.
 4. Έγκριση δαπάνης και ανάληψη σχετικής πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου.
 5. Ορισμός δημοτικού συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου.
 6. Έγκριση του από 02.05.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου.
 7. Έγκριση 1ης παράτασης της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά – Ασπασίας – Τσιάκα, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου».
 8. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 9. Συγκρότηση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού» με κωδικό MIS 5002017.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 11. Ορισμός τακτικού μέλους του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ως εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων.
 12. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟΣΠΠΑ), ως εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων.
 13. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ), λόγω παραίτησης.
 14. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο – Μουσείο παλαιών χαρτών και χαρακτικών Αττικής» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 15. Αντικατάσταση τακτικών μελών Οικονομικής Επιτροπής.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up