Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Πρόσληψη ενός εργαζομένου για τον καθαρισμό σχολείων στον Δήμο Ηρακλείου

0
229 Προβολές

Στην πρόσληψη ενός εργαζομένου με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου προχωρά η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για τον καθαρισμό του 5ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου Αττικής και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Ηρακλείου Αττικής.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά συμμετοχής, θα κατατίθενται σε κλειστό – σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό (Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από δημόσια Αρχή) στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Στ. Καραγιώργη 2, 1ος όροφος) από τη Δευτέρα 17 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up