Τρίτη 17 Ιουλίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου

0
230 Προβολές

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, στις 18:00, στο δημαρχείο της πόλης (Καλαμβόκη 2Α, Μελίσσια).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: «Εγκατάσταση και λειτουργία της φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών στην οδό Πηγής πριν την συμβολή της με την οδό Αναπήρων Πολέμου της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης και Τεχνική Έκθεση Περιφέρειας Αττικής / Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών). (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 2. Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: «Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ επί της οδού Σερίφου 45 της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση και Τεχνική Έκθεση – Μελέτη 11/2017 Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης) (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 3. Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Αλ. Παναγούλη στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση και Τεχνική Έκθεση – Μελέτη 12/2017 Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης) – (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 4. Μη κοπή ενός (1) δένδρου (αλμυρίκι) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σπύρου Μπέγκα 8 της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση αριθ. πρωτ. 12122/2017 Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου) –  (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)
 5. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).
 6. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).
 7. Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).
 8. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2018 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).
 9. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).
 10. Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στην Ημερίδα «URBACT III».
 11. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Δίμηνης Διάρκειας για έκτακτα καιρικά φαινόμενα κατά την χειμερινή περίοδο.
 12. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και συγκρότηση επιτροπής, για την οριστική παραλαβή έργων Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το Ν. 4257/14 ΦΕΚ Α93/14-4-2014 άρθρο 61.
 13. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Διάνοιξη της ανώνυμης οδού ανατολικά του Ο.Τ. Γ294 της 3ης Γειτονιάς της Δ.Κ. Μελισσίων και ανακατασκευή της οδού Λεβιδίου της Δ.Κ. Μελισσίων» ΑΜ: 8/2016 ΤΥ. βάσει του άρθρου του Ν. 4412/2016.
 14. Έγκριση χωροθέτησης αντλιοστασίου ακαθάρτων στο Ο.Τ. 123 της Δ.Κ. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης και παραχώρηση του χώρου.
 15. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη με τίτλο «Σύνταξη μελέτης για την εφαρμογή συστήματος καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στα δημοτικά κτήρια, στα πλαίσια του προγράμματος ΣΔΑΕ» συνολικού προϋπολογισμού 21.100,38 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).
 16. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη με τίτλο «Σύνταξη μελέτης για τις παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικούς χώρους στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων, στο Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Κ. Νέας Πεντέλης και στο Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Δ.Κ. Μελισσίων» συνολικού προϋπολογισμού 12.351,55 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).
 17. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών Συνδέσεων Ακινήτων με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων έτους 2016», ΑΜ 33/2015 ΤΥ.
 18. Μετατροπή τάφου τριετίας σε οικογενειακό στο Κοιμητήριο Πεντέλης.
 19. Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος.
 20. Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up