Σάββατο 21 Ιουλίου 2018

Δωροεπιταγές για τα Χριστούγεννα παρέχει ο Δήμος Μεταμόρφωσης

0
136 Προβολές

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης πρόκειται να διαθέσει δωροεπιταγές για την περίοδο των Χριστουγέννων 2017, για την αγορά τροφίμων, σε οικονομικά ευπαθείς ομάδες πολιτών του Δήμου.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Ι. Ράλλη & Δημαρχείου), στο ισόγειο του δημαρχείου, από τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (το έντυπο της αίτησης θα διατίθεται στο πρωτόκολλο).
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύ  για όλα τα ενήλικα μέλη.
  3. ΑΜΚΑ.
  4. Εκκαθαριστικό, Ε1 και ΕΝΦΙΑ 2016, όλων των συνοικούντων, καθώς και Ε2 (για όσους διαθέτουν παραπάνω από ένα ακίνητο).
  5. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
  6. Βεβαίωση Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας (για άτομα με αναπηρία).
  7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και αποδεικτικό επιμέλειας  των παιδιών σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου.
  8. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ για όλα τα ενήλικα μέλη ή βεβαίωση σπουδών ή βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη.

Η Υπηρεσία μπορεί, όπως ενημερώνει ο Δήμος, να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση για το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα υποβάλουν μόνο την αίτηση σωστά συμπληρωμένη και την κάρτα ανεργίας ανανεωμένη.

Κριτήρια επιλογής

Οι οριζόμενες προϋποθέσεις είναι:

Εισοδηματικά κριτήρια:

Τύπος Νοικοκυριού Ύψος Εισοδήματος Παρατηρήσεις
Μονοπρόσωπο 3.500,00 ευρώ
Πολυπρόσωπο (δύο μέλη) 4.500,00 ευρώ Για κάθε επιπλέον μέλος το ύψος εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 500,00 ευρώ

 

Σε περίπτωση φιλοξενίας, λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα του ατόμου που παρέχει τη φιλοξενία, καθώς και όλων των συνοικούντων μελών. Σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας, το εισόδημα θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ.

Επίσης,

  • οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να διαθέτουν περισσότερα του ενός αυτοκίνητα,
  • δεν θα πρέπει να είναι δικαιούχοι του ΚΕΑ (Εισόδημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Εργασιακή κατάσταση:

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Προηγούνται οι μακροχρόνια άνεργοι.

Οικογενειακή κατάσταση:

Προηγούνται μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνες και πολύτεκνες.

Η συγκέντρωση, επεξεργασία και μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up