Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 7 Νοεμβρίου

0
154 Προβολές

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 στις 18:30 στο δημαρχείο της πόλης (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αμαρουσίου.
 2. Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ (υπόθεση: Βεινη Φανή).
 3. Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ (υπόθεση: Τρίκκα Χαρίκλεια).
 4. Διαγραφές προστίμων ΚΟΚ (υπόθεση: Δουκέρης Σπυρίδωνας – Κοντοδήμος Γεώργιος – ΜΝΤ Multinational S.A. – Φουρλάκης Αναστάσιος).
 5. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ (υπόθεση: Καρακώστας Βασίλειος).
 6. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτής (υπόθεση: ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.)
 7. Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτών (υπόθεση: AUTOBEST Α.Ε.).
 8. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτής (υπόθεση: Αγγελάτος Νικόλαος).
 9. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτής (υπόθεση: Καποτά Αικατερίνη).
 10. Διαγραφή οφειλής από τέλος ακίνητης περιουσίας (υπόθεση: Οικονόμου Ευάγγελος του Χρήστου).
 11. Διαγραφή οφειλής από τέλος ακίνητης περιουσίας (υπόθεση: Άστρα Χριστίνα-Ευγενία του Γεωργίου).
 12. Διαγραφή οφειλής από τέλος ακίνητης περιουσίας (υπόθεση: Λογοθέτης Φίλιππος του Διονυσίου).
 13. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση ΚΟΚ και ταμειακός συμψηφισμός (υπόθεση: Οικονόμος Ηλίας).
 14. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών της Ι΄ κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».
 15. Αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών του νόμου 4483/2017 (MAX OUTDOOR Α.Ε.).
 16. Έγκριση ή μη της διοργάνωσης παραστάσεων θεάτρου σκιών με τίτλο «Αμοιβές καραγκιοζοπαικτών για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Σπαθάρειου Μουσείου και του Δήμου».
 17. Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδηλώσεων και αμοιβής καλλιτεχνών για: 1) χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, 2) χορωδιακή συνάντηση Δημοτικών Σχολείων Αμαρουσίου.
 18. Έγκριση ή μη για την εξεύρεση και μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αμαρουσίου.
 19. Έγκριση ή μη εξεύρεσης και μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση Αθλητικού Πολυχώρου του Δήμου Αμαρουσίου.
 20. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017.
 21. Έγκριση ή μη ορισμού μελών Επιτροπής Σχολικού Διαγωνισμού Ανακύκλωσης.
 22. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή A/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου».
 23. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου της χρήσης και εμβαδομετρήσεων ακινήτων και παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων.
 24. Σύσταση, στελέχωση και λειτουργία Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS):5001478, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
 25. Σύσταση, στελέχωση και λειτουργία Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμαρουσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002032, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
 26. Έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου «Δίκτυο αγωγών ομβρίων περιοχής Ψαλιδίου».
 27. Έγκριση παράτασης ή μη της ημερομηνίας λήξης του έργου «Κατασκευή δικτύου αυτοματοποιημένου ελέγχου για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου».
 28. Έγκριση ή μη πρόβλεψης κονδυλίου για τις απολογιστικές εργασίες από πιστώσεις του Δήμου για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Αγίου Θωμά», το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας.
 29. Έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 106/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμαρουσίου για την δωρεάν παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των δημοτικών πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στην Επιχείρηση.
 30. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση ή μη της χωροθέτησης των υφιστάμενων κάδων συλλογής απορριμμάτων επί των οδών Σάμου και Πηγάσου».

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up