Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Παρασκευής στις 16 Νοεμβρίου

0
108 Προβολές

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 στις 15:30 στο δημαρχείο της πόλης (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Αναπροσαρμογή ή μη τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 2. Αναπροσαρμογή ή μη τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2018 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 3. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 4. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 130/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού των κριτηρίων ένταξης των πολιτών στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 5. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 6. Λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος που δεν έχουν χορηγηθεί για τα έτη 2012 – 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 για τους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 7. Λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος που δεν έχουν χορηγηθεί για τα έτη 2012 – 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 για τους ορισμένου χρόνου υπαλλήλους (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 8. Λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος που δεν έχουν χορηγηθεί για τα έτη 2012 – 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 για τους μη ενεργής σχέσης εργασίας υπαλλήλους (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 9. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 340/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη λαϊκή αγορά επί των οδών Μακεδονίας και Επτανήσου (εισήγηση: εντ. δημ. σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της μελέτης: «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους» που αφορά στην ανάπλαση της εγκεκριμένης οδού Αιγαίου Πελάγους  από τη Λ. Μεσογείων προς και έως την οδό Ελβετίας (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 11. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μεταφορές –  μετακινήσεις διάφορων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας» με τον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ «FILOTAS TRAVEL» ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (υπ΄ αριθμ. 4077/30-09-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: εντ. δημ. σύμβουλος Γ. Βλάχος).

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up