Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης στις 20 Φεβρουαρίου

0
743 Προβολές

Σε τακτική συνεδριάση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 στις 18:00 στο δημαρχείο της πόλης (Καλαμβόκη 2Α, Μελίσσια).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έκδοση ψηφίσματος για τους βανδαλισμούς των σχολείων κατά τη διάρκεια των καταλήψεων.
 2. Σύσταση και λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου 3979/2011.
 3. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής).
 4. Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ 3 του ΚΔΚ.
 5. Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ 3 του ΚΔΚ.
 6. Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ 3 του ΚΔΚ.
 7. Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Γ. Παπανδρέου στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 8. Κοπή δύο δένδρων (πεύκων) στο πεζοδρόμιο της οδού Αγίου Σύλλα στο ύψος της στάσης «Γέφυρα» της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)
 9. Κοπή δύο δένδρων (λεύκες) στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου – Λυκείου Πεντέλης της Δ.Κ. Πεντέλης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 10. Έγκριση έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017 (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 11. Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντελης Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017 και υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).
 12. 1η υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).
 13. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών Υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πεντέλης.
 14. 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής).
 15. Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργου.
 16. Ορισμός δημοτικού συμβούλου και συγκρότηση επιτροπής, για την οριστική επιτροπή παραλαβής έργου του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το Ν. 4257/14 – ΦΕΚ Α93/14-4-2014, Άρθρο 61.
 17. Αποδοχή ποσού για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής.
 18. Απαλλαγή από πληρωμή εκταφής.
 19. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών.
 20. Έγκριση ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών εκδήλωσης 25ης Μαρτίου του Δήμου έτους 2018.
 21. Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου & των ΝΠΔΔ για δύο συν ένα έτη με διαδικασίες διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Μειοδοτικού ποσοστό έκπτωσης για καύσιμα τιμή μονάδος για λιπαντικά).
 22. Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος.
 23. Έκτακτη επιχορήγηση Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
 24. Α΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2018 λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές.
 25. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης έτους 2018 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.
 26. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης έτους 2018 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού και  Αθλητισμού (επανυποβολή).

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up