Κυριακή 21 Απριλίου 2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Παρασκευής την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου

0
101 Προβολές

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Παρασκευής την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 στις 16:00 στην αντίστοιχη αίθουσα του δημαρχείου της πόλης (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Αναπροσαρμογή ή μη Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018 (εισήγηση: δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος).
 2. Αναπροσαρμογή ή μη τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2018 (εισήγηση: δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος).
 3. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (εισήγηση: δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος).
 4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του τέλους διαφήμισης σε κοινόχρηστους χώρους (εισήγηση: δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος).
 5. Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 (εισήγηση: δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος).
 6. Έγκριση Αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2018 (εισήγηση: δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος).
 7. Mεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 8. Κατανομή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2018 (εισήγηση: δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος).
 10. Λήψη απόφασης για: α) έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤΤ068 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» β) έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και γ) έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης (εισήγηση: πρόεδρος Μ. Καβρουδάκη-Δημητρίου).
 11. Λήψη απόφασης που αφορά το έργο «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους» στο Δήμο Αγίας Παρασκευής για: α) την αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 417.023,00 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και β) την εξουσιοδότηση προς το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τις περαιτέρω ενέργειες» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρώτης  παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ανελκυστήρα ΑμεΑ στο 5ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης της εργασίας που αφορά την «Αμοιβή μηχανικών για αδειοδότηση γηπέδων ιδιοκτησίας Δήμου» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση προς χρήση αθλητικών χώρων του Δήμου στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Αγίας Παρασκευής – ΠΑΟΔΑΠ (εισήγηση: δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος).
 15. Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για την ασφαλή επιβίβαση – αποβίβαση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 16. Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για την ασφαλή επιβίβαση – αποβίβαση ΑμεΑ μαθητών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 17. Καθιέρωση της 26ης Ιουλίου, ημέρας εορτασμού της Αγίας Παρασκευής, ως τοπική ημέρα αργίας για τον Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος).
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση της πλατείας Κοντοπεύκου «Μελίνα Μερκούρη» στον Καταναλωτικό Συνεταιρισμό «ΠΑΝΔΩΡΑ» (11-11-2018) (εισήγηση: δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος).
 19. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 20. Λήψη απόφασης για «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων αγώνα δρόμου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 21. Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Υψηλάντου (& Μεσογείων αρ. 419), στο Ο.Τ. 54, για την έκδοση – ανανέωση της άδειας λειτουργίας στεγασμένου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 22. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 453/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφαση για την πρόσκληση αντιπροσωπείας των αδελφοποιημένων πόλεων Saint-Brieuc και Γεροσκήπου στα πλαίσιο των 20 χρόνων αδελφοποίησης (εισήγηση: δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος).
 23. Επιστροφή οικογενειακού τάφου με στοιχεία Κ40/Τ7 Ν28 στην ιδιοκτησία του Δήμου (εισήγηση: δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος).
 24. Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με στοιχεία Κ40/Τ7 Ν28 (εισήγηση: δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος).
 25. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 408/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφαση για «Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛHΛΗ Α.Ε.» όπως αναφέρονται στo αριθμ. 7188 (ΤΠΥ) ποσού 4.017,60 ευρώ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 26. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ» και το υπ΄ αριθμό 1/08-10-2018 ποσού 2.182,40 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 27. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ» και το υπ΄ αριθμό 78/05-10-2018 ποσού 2.182,00 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 28. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. – THE RANCH» και το υπ΄ αριθμό 3429/24-08-2018 (ΤΠΥ) ποσού 8.875,00 ευρώ με ΦΠΑ παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 29. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. “Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”» και το υπ΄ αριθμό 33/17-09-2018 ποσού 10.965,00 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 30. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΕΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚINDERLAND» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 31. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 32. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών της ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ όπως αναφέρονται στο αριθμ. 42/19.09.2018 (ΤΠΥ) ποσού 950,00 ευρώ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 33. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΜΠΕΝΕΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και το υπ΄ αριθμό 941/18-09-2018 ποσού 2.604,00 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 34. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ARTE ATENE–ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝ. ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ» και το υπ΄ αριθμό 254/27-09-2018 ποσού 2.480,00 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος).
 35. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «MΑST A.E.» και το υπ΄ αριθμό 60/16-10-2018 ποσού 7.316,00 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος).
 36. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Interal security AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ» και το υπ΄ αριθμό 183/14-05-2018 ποσού 496,00 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 37. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INFOSUPPORT A.E.» και το υπ΄ αριθμό 803/30-08-2018 ποσού 2.267,71 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 38. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «WORLD SECURITY Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και το υπ΄ αριθμό 17750/12-09-2018 ποσού 948,60 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος).
 39. Κοπή ή μη κοπή δένδρου επί της Τερψιθέας 56 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up