Κρίσιμη σύνοδος σε μία ιστορική στιγμή
Γνώμες

Κρίσιμη σύνοδος σε μία ιστορική στιγμή

Στις 7 και 8 Μαρτίου 2014 η Επιτροπή των Περιφερειών θα ζήσει μια ακόμα ιστορική στιγμή. Η 6η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής των πόλεων και των περιφερειών θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε μια κρίσιμη από πολιτική άποψη καμπή για το μέλλον της Ευρώπης. Η σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί μερικές εβδομάδες πριν τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον ορισμό της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, θα διεξαχθεί αμέσως πριν το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο συνήθως εστιάζει στις οικονομικές και τις κοινωνικές υποθέσεις της Ένωσης.

Γράφει ο Ramón Luis Valcárcel Siso, πρόεδρος της ΕτΠ*

Για αυτόν το λόγο ένας από τους στόχους της συνόδου κορυφής είναι να πραγματοποιηθεί απολογισμός της οικονομικής ανάκαμψης των πόλεων και των περιφερειών και της προόδου της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και να διεξαχθεί συζήτηση γύρω από το μέλλον της Ένωσης. Ειδικότερα, η πρώτη συνεδρία της συνόδου κορυφής φιλοδοξεί να συμβάλει στην αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας από τοπική και περιφερειακή άποψη και να απαντήσει στις συγκεκριμένες ανησυχίες που εκφράζονται σε πολιτικό επίπεδο στην Ελλάδα. Η δεύτερη συνεδρία -στο πλαίσιο της οποίας θα διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ένωσης- θα συμβάλει στην πολιτική συζήτηση στην Ένωσης όσον αφορά την ελληνική και γενικότερα την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.

Επιθυμώ να τονίσω ότι η ΕτΠ βασίζεται στη σημαντική υποστήριξη της ελληνικής αντιπροσωπείας και ιδίως του περιφερειάρχη Αττικής. Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να εξηγήσουμε γιατί η λύση στα προβλήματα είναι “περισσότερη Ευρώπη” και γιατί οι υποστηρικτές αυτής της λύσης βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή θέση για να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα δύσκολη κατάσταση. Πρόκειται να καταβληθούν συγκεκριμένες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η συσχέτιση με τις τρέχουσες πολιτικές και κοινωνικό-οικονομικές συζητήσεις στην Ελλάδα, καθώς και για να δοθεί ευρεία και δημόσια προβολή στο αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής .

Αφού υιοθετηθεί η “Διακήρυξη των Αθηνών”, η Επιτροπή των Περιφερειών θα παρουσιάσει τις συστάσεις της για την αναθεώρηση της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η εν λόγω συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μερικές μόνο ημέρες πριν από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 20ής και 21ης Μαρτίου 2014. Η συζήτηση με τον πρόεδρο κ. Van Rompuy θα δώσει τη δυνατότητα στην ηγεσία της ΕτΠ να παρουσιάσει στη σύνοδο κορυφής των Αθηνών προτάσεις, καθώς και να αποσαφηνίσει με ποιους τρόπους μπορεί να αναθεωρηθεί η αρχιτεκτονική της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” προκειμένου η ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη να παράγει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης.

Ειδικότερα, η Επιτροπή των Περιφερειών επιθυμεί να αυξηθεί η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η πολιτική υιοθέτηση της στρατηγικής. Επίσης, πρόκειται να συζητηθεί η θεματική εστίαση και χρηματοδότηση της στρατηγικής. Τέλος, έπειτα από επτά διασκέψεις που διοργανώθηκαν κατά το 2013, η ΕτΠ θα παρουσιάσει την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, καθώς και μια συλλογή βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω στρατηγικής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Είναι σαφές ότι η προσπάθεια της ΕτΠ να κατορθώσει τελικά να πείσει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να δώσει προτεραιότητα στη στρατηγική “Ευρώπη 2020” στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αποτελεί ήδη μια επιτυχία

Αφ’ ής στιγμής οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαράξουν τη στρατηγική πολιτική κατεύθυνση ως προς τον τρόπο αναθεώρησης της στρατηγικής, η ΕτΠ θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αντικατοπτριστούν οι απόψεις τις στις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση αυτή. Είναι προφανές ότι η εν λόγω συνεργασία πρέπει να συνεχιστεί με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.

* Από το επίσημο Ενημερωτικό Δελτίο της Επιτροπής των Περιφερειών

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet