Υποβολή προτάσεων για το ΓΠΣ
Ποιότητα Ζωής

Υποβολή προτάσεων για το ΓΠΣ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο της βελτίωσης του δομημένου περιβάλλοντος, του αστικού και περιαστικού χώρου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, όπως και της αναγκαιότητας ρύθμισης και ενημέρωσης των πολεοδομικών μεταβολών που έχουν θεσμοθετηθεί (χρήσης γης-γενικής κατοικίας-αμιγούς κατοικίας κ.λπ.), προτίθεται να εκπονήσει μελέτη «Τροποποίησης του Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής».

Για το σκοπό αυτό  καλεί τους κατοίκους, συλλόγους, φορείς να υποβάλλουν μέχρι τις 15 Μαρτίου 2014, απόψεις, προτάσεις, προβλήματα και αιτήματα, εγγράφως στο Πρωτόκολλο του Δήμου (με την ένδειξη: υπ’ όψιν Γραφείου Δημάρχου).

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet