Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής στις 20/7
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής στις 20/7

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015, στις 19:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημαρχείο της πόλης (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 2. Aναμόρφωση Προϋπολογισμού (5η) οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής  (απόφαση 83/15 του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΠΑΙΣΔΑΠ). (Εισήγηση: πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
 3. Έγκριση ή μη συμπληρωματικής σύμβασης που η προκαλούμενη αύξηση δεν ξεπερνά το 15% του συνολικού ποσού της σύμβασης. (απόφαση 85/15 του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΠΑΙΣΔΑΠ). (Εισήγηση: πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
 4. Mερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής. (απόφαση 81/15 του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΠΑΙΣΔΑΠ). (Εισήγηση: πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
 5. Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αγίας Παρασκευής, (άρθρο 78 παρ.1 Ν.3852/2010). (Εισήγηση: εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Β. Σταθουλοπούλου).
 6. Λήψη απόφασης για (α) την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» (β) την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής». (Εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού ανώτατου αριθμού παραστάσεων και προβολών στον υπαίθριο χώρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου «Σταύρος Κώτσης» για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4229/14. (Εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 8. Λήψη απόφασης για τη θέση της Λαϊκής Αγοράς Τσακού Αγίας Παρασκευής (Σπάρτης και Μιαούλη). (Εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 9. Έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Μαγειρείο, το ΚΑΠΗ και για το ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» προϋπολογισμού 272.064,65 ευρώ πλέον ΦΠΑ 35.659,95 ευρώ σύνολο 307.724,59 ευρώ. (Εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 10. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε εξωτερικό νομικό, σύνταξης Γνωμοδότησης, ζητημάτων κληρονομικού και Διοικητικού Δικαίου, όσον αφορά στο κτήμα Σιστοβάρη και για καθορισμό αμοιβής. (Εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 11. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για την απονομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης στους συμμετέχοντες στα μαθήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης για το έτος 2014-2015. (Εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Π. Γκόνης).
 12. Έγκριση υλοποίησης θεατρικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων στα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. (Εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Π. Γκόνης).
 13. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής». (Εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Π. Γκόνης).
 14. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής. (Εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Π. Γκόνης).
 15. Παραχώρηση οθονών και πληκτρολογίων στους Παιδικούς Σταθμούς. (Εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 16. Κοπή ή μη δένδρων. (Εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής με την Επιτροπή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου για την Κύπρο στις 21/7 με θέμα «Σαράντα ένα χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο». (Εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 18. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής καταστροφής αναλώσιμων υλικών. (Εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 19. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων. (Εισήγηση: αντιδήμαρχος Ζ. Φωτεινού).
 20. Επιστροφή ποσού 3.877,28 ευρώ, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν από την υπάλληλο του Δήμου μας Μαγκανάρη Δέσποινα. (Εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 21. Επιστροφή ή μη ποσού 100,00 ευρώ στην κα Ευανθία Γεωργιάδη, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. (Εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 22. Επιστροφή ή μη ποσού 95,15 ευρώ, στον κ. Χρήστο Σταθόπουλο, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. (Εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet