Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής στις 17 Οκτωβρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής στις 17 Οκτωβρίου

Σε διπλή συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 στο δημαρχείο της πόλης (Στ. Καραγιώργη 2).

Στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, τακτικής ειδικής συνεδρίασης, η οποία θα ξεκινήσει στις 17:15 θα συζητηθεί το ακόλουθο θέμα:

 1. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 Δήμου Ηρακλείου Αττικής και του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας (ΟΠΑΚΜ) του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση», σύμφωνα με την αρ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9-3-2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (εισήγηση: Π. Μαργαρώνης – αντιδήμαρχος Μ. Ζούρου).

Στην ημερήσια διάταξη της δεύτερης, τακτικής συνεδρίασης, η οποία θα ξεκινήσει στις 18:00, θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης ΟΠΔ 2018 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής ΝΠΔΔ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 44485/06-08-2018 Εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Σχετικά: Η υπ΄ αριθμόν 144η /09-10-2018 απόφαση Δ.Σ. (εισήγηση: Α. Δαμιανίδου – πρόεδρος Χ. Αγγελοπούλου).
 2. Διατήρηση συνεργασίας με τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΠΑ Α.Ε.) για την προμήθεια φυσικού αερίου κίνησης (εισήγηση: Χ. Μπατάλια – αντιδήμαρχος Ν. Σπυρόπουλος).
 3. «Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων διέλευσης απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του Δήμου από την Αττική Οδό, εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 6.925,00 ευρώ σε βάρος τους Κ.Α. 20-6411 «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια) για την καταβολή τελών διοδίων Αττικής Οδού και την έγκριση της σχετικής δαπάνης» (εισήγηση: Χ. Μπατάλια – αντιδήμαρχος Ν. Σπυρόπουλος).
 4. «Έγκριση, εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος τους Κ.Α 20-6411 «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια) για την καταβολή τελών διοδίων για τη διέλευση οχημάτων (πλην απορριμματοφόρων κ.λπ.) εκ της Αττικής Οδού και έγκριση της σχετικής δαπάνης» (εισήγηση: Χ. Μπατάλια – αντιδήμαρχος Ν. Σπυρόπουλος).
 5. «Λήψη απόφασης για την οριστική διαγραφή και απόσυρση του μηχανήματος έργου με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 119115» (εισήγηση: M. Kαπετανάκης – αντιδήμαρχος Ν. Σπυρόπουλος).
 6. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής που εδρεύει και δραστηριοποιείται στον Δήμο και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 00-6736 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018» (εισήγηση: Γ. Πιπερίδου – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 7. «Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (5.100 ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 00-6444 του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2018 για την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν από την επίσκεψη επίσημης αντιπροσωπείας της αδελφοποιημένης με τον Δήμο πόλης του Muhldorf» (εισήγηση: Α. Mαργιώλη – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οριστική ακύρωση της προγραμματισμένης μουσικής συναυλίας με τη Φωτεινή Βελεσιώτου στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Ηράκλεια 2018  – Η Γυναίκα είναι Τέχνη» (εισήγηση: Α. Mαργιώλη – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 9. Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.636,80 ευρώ στον Κ.Α. 00-6443.002 με τίτλο «Εθνικές Εορτές» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου (εισήγηση: Α. Καραβαγγέλη – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 10. Λήψη απόφασης για την, κατ΄ εξαίρεση, δωρεάν συμμετοχή στα τμήματα οργάνων γυμναστικής του Γυμναστηρίου του Δήμου επί της οδού Λ. Ηρακλείου 315, της Γυναικείας Ομάδας Πετοσφαίρησης του «ΤΥΦΩΝ Α.Σ.», η οποία αγωνίζεται στη Β΄ Εθνική κατηγορία (εισήγηση: Η. Παπαδημητρίου – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 11. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση της «Α.Ε. ΕΡΜΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» (εισήγηση: Α. Κούρλη – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 12. Έγκρισης μετακίνησης για τη συμμετοχή στο Συνέδριο «Διοίκηση και Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον “Κλεισθένη”» που διοργανώνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Καρπενησίου και η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κλεισθένης” και πραγματοποιείται στο Καρπενήσι από 25 Οκτωβρίου έως και 27 Οκτωβρίου 2018» (εισήγηση: Α. Αντωνοπούλου).
 13. Έγκριση μετακίνησης για τη συμμετοχή στην 8η Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης «Από τον μύθο της Ευρώπης, στην Ευρώπη της πράξης» η οποία θα πραγματοποιηθεί από 1/11/2018 έως 3/11/2018 στη Χερσόνησο – Κρήτης» (εισήγηση: Α. Αντωνοπούλου).
 14. Έγκριση επιχορήγησης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής, χρηματικού ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 0-6731.021 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018» (εισήγηση: Α. Αντωνοπούλου).
 15. Έγκριση α) του 1ου ΑΠΕ και β) του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή – Συντήρηση δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων» με Α.Μ. 47ΤΥ/2017» (εισήγηση: Χ. Παπαλάμπρος – αντιδήμαρχος Η. Μοσχονάς).
 16. Παραχώρηση & οριοθέτηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ. Σχετ: Το υπ΄αρ. πρωτ 14344/2017 αίτημα της κας Αβραμίδου Κωνσταντίας (εισήγηση: I. Γουλής – αντιδήμαρχος Η. Μοσχονάς).
 17. Επανεξέταση του θέματος για αντιδρόμηση οδού Αντιγόνης στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ισμήνης και Ιφιγένειας στον Δήμο  Ηρακλείου Αττικής» (εισήγηση: I. Γουλής – αντιδήμαρχος Η. Μοσχονάς).
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αδελφοποίηση  του Δήμου με τις πόλεις Yangzhou, επαρχία Jiangsu και Jining, επαρχία Shandong, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εισήγηση: Α. Mαργιώλη – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 19. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στο Δίκτυο «Mayors For Peace» («Δήμαρχοι για την Ειρήνη») και ορισμός εκπροσώπου (εισήγηση: Α. Αντωνοπούλου).
 20. Επιβολή προστίμου για διαφήμιση άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής (εισήγηση: Ε. Τσιβράς – αντιδήμαρχος Μ. Ζούρου).
 21. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» (εισήγηση: A. Mαργιώλη – κ. Νίξης).
 22. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες (Μ.Κ.) (εισήγηση: Θ. Καρκούλια – αντιδήμαρχος Γ. Οικονομίδης).
 23. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες (Π.Ν.) (εισήγηση: Θ. Καρκούλια – αντιδήμαρχος Γ. Οικονομίδης).
 24. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες (Ζ.Δ.) (εισήγηση: Θ. Καρκούλια – αντιδήμαρχος Γ. Οικονομίδης).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet