Συνεδριάζει την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής
Πολιτική

Συνεδριάζει την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής

Σε τακτική μεικτή συνεδρίαση προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, στις 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 2019: Το 20ο 2021: Τα 9ο,17ο,23ο,24ο 2022: Το 12ο, 20ο

1. «6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2022». (Εισηγ. κ. Μ. Καραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

2. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 244/31-10-2022 (Α.Δ.Α. ΨΛΓΞΩΡ3-2Γ9), σχετικά με την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ε. Κλινάκη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

3. Απευθείας εκμίσθωση χώρων στα πλαίσια του άρθρου 192 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018, στην Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α. Α.Ε.- Ο.Τ.Α – (Τεχνοχώρος) (Εισηγ. κ. E.Xιώτη – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

4. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω αδυναμίας προσκόμισης παραστατικών για τον απολογισμό επιχορήγησης πολιτιστικού συλλόγου» (Εισηγ. κ. Α.Λαζαράτου – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

5. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω αδυναμίας προσκόμισης παραστατικών για απολογισμό επιχορήγησης αθλητικού συλλόγου» (Εισηγ. κ. Α.Λαζαράτου – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

6. Έγκριση τακτικής επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής», χρηματικού ποσού 1.800.000,00 € για το οικονομικό έτος 2023.(Εισηγ. κ. Α.Αντωνοπούλου- Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

7. «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους » (Εισηγ. κ. Α.Μελαδάκη – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

8. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2022 – Πρωτοχρονιάς 2023. (Εισηγ. κ. H.Παπαδημητρίου – Αντ/χος κ. Μ.Ιγγλέζη)

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet