Προσλήψεις 21 καθηγητών Φυσικής Αγωγής από το ΠΕΑΠ
Print Friendly, PDF & Email
Αθλητισμός

Προσλήψεις 21 καθηγητών Φυσικής Αγωγής από το ΠΕΑΠ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης ανακοίνωσε το ΝΠΔΔ «Περιβάλλον – Αθλητισμός – Πολιτισμός» (ΠΕΑΠ).

Συγκεκριμένα, το ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 66/25-10-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρόσληψης καθηγητών φυσικής αγωγής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει πτυχιούχους καθηγητές – καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2016-2017:

 • Παιδί και Αθλητισμός.
 • Άσκηση και Γυναίκα.
 • Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία.
 • Άσκηση στην εφηβική ηλικία.
 • Άσκηση στην προσχολική ηλικία.
 • Άσκηση ενηλίκων.

Οι προσλήψεις, διάρκειας έως 28 εβδομάδων, πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ αφορούν στις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Κολύμβησης με εμπειρία συγχρονισμένης κολύμβησης: 2 καθηγητές
 • Αντισφαίρισης: 7 καθηγητές
 • Μαζικού Αθλητισμού και Αναψυχής με δίπλωμα ναυαγοσώστη: 3 καθηγητές
 • Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες: 1 καθηγητής
 • Βάρη: 2 καθηγητές
 • Χειροσφαίρισης: 2 καθηγητές
 • Ενόργανης γυμναστική με ειδίκευση στο τραμπολίνο: 1 καθηγητής
 • Ρυθμικής αγωνιστικής Γυμναστικής: 1 καθηγητής
 • Ολυμπιακών Σπουδών: 1 καθηγητής
 • Ποδοσφαίρου: 1 καθηγητής

Η μοριοδότηση γίνεται βάση του οργανωτικού πλαισίου των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΦΕΚ 2527/Β//08-10-2013).

Οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές φυσικής αγωγής θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, στα γραφεία του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Πεύκη – γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πεύκης, τηλ. 210 6140612 και ώρες 09:00 – 12:00).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:

 • Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
 • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την επιθεώρηση εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet