Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 10 Μαΐου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 10 Μαΐου

Σε συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης – Ψυχικού την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, στις 18:00, στο δημαρχείο της πόλης (Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Επιστροφή χρηματικής εγγύησης ποσού 7.863,83 ευρώ (2.679.600 δραχμών) στον κ. Αναστασάκο Ιωάννη.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 3. Α) Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» (ΟΚΑΠΑ), Β) Εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου, Γ) Ορισμός
  θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Α) Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗΚΕΦΙΨ), Β) Εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου.
 5. Απόδοση ποσού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, εκκαθαριστικών μηνών Ιουλίου έως και Οκτωβρίου 2016.
 6. Tρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων έτους 2017».
 7. Έγκριση παράτασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη διερεύνησης εφαρμογής γεωθερμικού συστήματος, σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις και το Κολυμβητήριο Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού».
 8. Παράταση της με αρ. πρωτ. 8345/02-06-16 σύμβασης με τίτλο: «Kατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης και επέκταση – αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμάτων έτους 2016 ΔΕΨ».
 9. Παράταση της με αρ. πρωτ. 8346/02-06-16 σύμβασης με τίτλο: «Kατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης και επέκταση – αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμάτων έτους 2016 ΔΕΦ».
 10. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη υπαγωγής στη ρύθμιση Ν.4178/2013 για ακίνητα Δ.Ε. Φιλοθέης».
 11. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη υπαγωγής στη ρύθμιση Ν.4178/2013 για ακίνητα Δ.Ε. Νέου Ψυχικού».
 12. Σύσταση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση ανελκυστήρα στο κτήριο Μπενετάτου ΔΕΨ».
 13. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις οδών κατασκευασμένων από κυβόλιθους έτους 2017».
 14. Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Kατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης και επέκταση – αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμάτων έτους 2017».
 15. Έγκριση παροχής της υπηρεσίας: «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού», προϋπολογισμού 21.576,00 ευρώ, από τη Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0005, για λόγους προστασίας δικαιωμάτων αποκλειστικότητας (αριθμός μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 4/2017).
 16. Έγκριση παροχής της υπηρεσίας: «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού», προϋπολογισμού 2.108,00 ευρώ, από την Alfaware πληροφορική Α.Ε. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0005, για λόγους προστασίας δικαιωμάτων αποκλειστικότητας (αριθμός μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 5/2017).
 17. Έγκριση παροχής της υπηρεσίας: «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού», προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ, από τον Α.Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ με τον διακριτικό τίτλο “Softway Products”, σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0005, για λόγους προστασίας δικαιωμάτων αποκλειστικότητας (αριθμός μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 6/2017).
 18. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Πρασίνου και Καθαριότητας.
 19. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης για την προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου.
 20. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης σύμβασης για την προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου.
 21. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης σύμβασης για την προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου.
 22. Έγκριση πραγματοποίησης της φιλανθρωπικής εκδήλωσης «3ο Marmalade Festival» και διάθεση πίστωσης.
 23. Έγκριση πραγματοποίησης σκακιστικών εκδηλώσεων: 4ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού & Αγώνας Σκάκι Σιμουλτανέ και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
 24. Έγκριση της απευθείας συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου 22 τ.μ. επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ αρ.11, στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
 25. Έγκριση της απευθείας συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου 11,34 τ.μ. επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ αρ.11, στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
 26. Έγκριση της απευθείας συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου 25,56 τ.μ. επί της οδού Καλλιγά αρ.31, στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
 27. Έγκριση της απευθείας συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου 15,50 τ.μ. επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ αρ. 27, στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
 28. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.74/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 29. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 39/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την παράταση μίσθωσης ακινήτων Δήμου.
 30. Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης του Ιερού Ναού Αγίας Φιλοθέης.
 31. Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης του Ελληνικού Λαογραφικού & Ιστορικού Ομίλου Φιλοθέης.
 32. Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12758/31-08-2016 σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: «Περισυλλογή και Φύλαξη Αδέσποτων ζώων»
 33. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 100 Ν.3852/2010) μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (21 ΟΤΑ) για την υποστήριξη του Δήμου στην προετοιμασία ωρίμανσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης και αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων.
 34. Έγκριση προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών».
 35. Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. πρωτ.7203/17-05-2016 σύμβασης με την εταιρεία ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ για την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού».
 36. Λήψη απόφασης περί ετήσιας επιχορήγησης του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (ΟΚΑΠΑ).
 37. Παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ΄ αριθμ. 5436/12-04-2016 σύμβασης με την εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., μέχρι της επιλογής νέου αναδόχου, με τους ίδιους όρους, χωρίς επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου.
 38. Παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ΄ αριθμ. 19635/25-11-2015 σύμβασης με τον ΣΙΔΕΡΗΣ Η. ΜΙΧΑΛΗΣ, μέχρι της επιλογής νέου αναδόχου, με τους ίδιους όρους, χωρίς επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2021
Powered by Wisenet