Κεφαλλονιά: Μέτρα υπέρ των κατοίκων από ΙΚΑ
Κοινωνία

Κεφαλλονιά: Μέτρα υπέρ των κατοίκων από ΙΚΑ

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προβλέπονται οι ακόλουθες διευκολύνσεις για τις αποδεδειγμένα πληγείσες επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης από τη σεισμική δόνηση στις 26 Ιανουαρίου 2014.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπεται:

1. Αναστολή της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η σεισμική δόνηση, είτε για τους εργοδότες που έχουν ήδη ρυθμίσει με τις ισχύουσες διατάξεις, είτε για τους εργοδότες που πρόκειται να υπαχθούν στη ρύθμιση που αφορά στις σεισμόπληκτες περιοχές (χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών, λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων).

2. Κεφαλαιοποίηση των μέχρι 31.12.2013 καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.

3. Εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω περιπτώσεων σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού των ζημιών δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 24, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

Σημειώνεται επίσης ότι για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση και τηρούν τους όρους της, αναστέλλεται μέχρι την εξόφληση της οφειλής η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

Πηγή: www.bankwars.gr

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet