Περιφέρεια Αττικής: Ζητεί πρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις για οχλούσες δραστηριότητες που λειτουργούν σε αστικές περιοχές
Print Friendly, PDF & Email
Επιχειρήσεις – Αγορά

Περιφέρεια Αττικής: Ζητεί πρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις για οχλούσες δραστηριότητες που λειτουργούν σε αστικές περιοχές

Τροποποίηση – συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα που ανακύπτουν για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από οχλούσες δραστηριότητες που λειτουργούν σε αστικές περιοχές και δεν υπάγονται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ζητεί η Περιφέρεια Αττικής. Τη δέσμη των νομοθετικών – κανονιστικών ρυθμίσεων που επεξεργάστηκε η Διεύθυνση  Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, απέστειλε ήδη ο αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών, Γιώργος Καραμέρος, στους αναπληρωτές υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, και Οικονομίας & Ανάπτυξης, Στέργιο Πιτσιόρλα.

Αφορμή αποτέλεσε η περίπτωση μονάδας επεξεργασίας καφέ στη Λυκόβρυση, όπου μετά από καταγγελίες κατοίκων η Περιφέρεια Αττικής, εξαντλώντας, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, τις αρμοδιότητές της, ανέθεσε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήμα Χημείας) τη διενέργεια εξειδικευμένων μετρήσεων ώστε να προσδιοριστούν ποιοτικά και ποσοτικά οι αέριοι ρύποι και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα ή μη αυτών για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων, αυξημένη ποσότητα από διάφορες οξυγονούχες ενώσεις, κυρίως καρβονυλικές και οξέα και ιδιαίτερα βενζαλδεΰδη, η οποία αν και δεν αποτελεί τοξική ένωση έχει μία χαρακτηριστική οσμή και δύναται να προκαλέσει ερεθισμό του λαιμού εισπνεόμενη σε υψηλές συγκεντρώσεις. Η δε αντιμετώπιση του προβλήματος, σύμφωνα με την πρόταση του Πανεπιστημίου Αθηνών και με την ανακοίνωση της Π.Ε., θα μπορούσε να είναι, εκτός από την ανύψωση της εξόδου των απαερίων, η χρήση θερμικών (μετάκαυση) ή καταλυτικών μετατροπέων για την καταστροφή τους, μέτρο που άλλωστε συστήνει και η κατασκευάστρια εταιρεία μηχανών επεξεργασίας καφέ για μονάδα που βρίσκεται σε αστική περιοχή.

Με δεδομένο ότι δεν υφίσταται το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε η Περιφέρεια Αττικής, ως αδειοδοτούσα αρχή, να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν από τη λειτουργία αντίστοιχων μονάδων σε αστικές περιοχές και οι οποίες δεν υπάγονται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης (έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις), προτείνεται από την Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, τα συναρμόδια υπουργεία να αναλάβουν τις εξής νομοθετικές – κανονιστικές πρωτοβουλίες:

  • Νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει στην αδειοδοτούσα αρχή να επιβάλει πρόσθετα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας στις αδειοδοτούμενες δραστηριότητες που δεν υπάγονται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
  • Νομοθετική ρύθμιση για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εντός Περιφέρειας Αττικής.
  • Επανεξέταση της απαλλαγής από Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τα επαγγελματικά εργαστήρια, δεδομένου ότι τα όριά τους είναι πλέον αρκετά μεγάλα (37 kW κινητήρια ισχύς, 70 kW θερμική ισχύς).
  • Επανεξέταση της χωροθέτησης μονάδων μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων σε αστικές περιοχές με θέσπιση αυστηρότερων όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία τους.

Η Περιφέρεια Αττικής, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, έχει κατά το παρελθόν διενεργήσει επιτόπιες αυτοψίες στην εν λόγω επιχείρηση, έχει προβεί σε συστάσεις και έχει επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο βάσει των ελέγχων και των προβλεπόμενων κυρώσεων που ορίζουν οι υφιστάμενοι νόμοι.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet