Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 18 Ιουλίου

0
316 Προβολές

Σε έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017, στις 19:00, στο δημαρχείο της πόλης (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση ή µη της υπ΄ αρ. 1/17.07.2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής µε θέµα «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ ∆ήµου Αμαρουσίου, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου. 24 του ν. 4479/2017».

Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον, σύμφωνα με τον Δήμο, προκειμένου να προλάβουν εμπρόθεσµα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την τροποποίηση του ΟΕΥ του ∆ήµου Αμαρουσίου, δεδομένων των εξαιρετικών προθεσμιών που έχουν τεθεί µε την υπ΄ αρ. 19/30.6.2017 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 24 του ν. 4479/2017 και των προθεσμιών που τέθηκαν από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

2. Έγκριση καταβολής μισθοδοσίας εργαζομένων µε συµβάσεις εργασίας σε υπηρεσίες καθαριότητας, για το χρονικό διάστημα από 8/6/2017 έως 11/7/2017.

Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον, όπως ενημερώνει ο Δήμος, δεδομένου ότι οι αποδοχές αυτές είναι δεδουλευμένες και είναι αναγκαία η άμεση καταβολή τους.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up