Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων στις 6 Νοεμβρίου

0
140 Προβολές

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων (Κισσάβου 11, Βριλήσσια).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. «Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωση 24ωρης και επταήμερης λειτουργίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2018» (εισηγήτρια: Θ. Μουρατίδου – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Γ. Μουζάκης).
 2. Έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός των ρύπων από αυθαίρετους χρωματισμούς (antigraffiti), των δαπέδων και των περιτοιχίσεων σε σημαντικούς κοινόχρηστους χώρους της πόλης» μέσω δημόσιας σύμβασης (εισηγητής: Ι. Μάνος – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Γ. Μουζάκης).
 3. Μείωση Λογαριασμών Ύδρευσης (εισηγητής: Επιτροπή άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης/Απόφαση 57/2016 ΑΔΣ).
 4. Μείωση Λογαριασμών Ύδρευσης στα συνήθη επίπεδα (εισηγητής: Γραφείο δημάρχου – δήμαρχος Βριλησσίων Ξενοφών Μανιατογιάννης).
 5. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για εξυπηρέτηση ΑμεΑ (εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Κωνσταντίνος Γ. Μουζάκης).
 6. «Απόφαση για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βριλησσίων» με Ίδια μέσα και αντικατάσταση, λόγο παραίτησης, μέλους στον μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης» (εισηγητής: Ν. Παΐζης – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 7. Επιστροφή ποσού 19,43 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέν (εισηγητής: Ε. Μαλτέζος – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 8. Λήψη απόφασης αναφορικά με τις υπ΄ αριθ 14225/13-10-2017 και 14425/17-10-2017 αιτήσεις του κ. Τσίγκα Αθανάσιου για παράταση μίσθωσης και μείωση ενοικίου του κυλικείου που βρίσκεται στο δημοτικό κτήριο του πάρκου «Μίκης Θεοδωράκης».
 9. Έγκριση της αριθ. 88/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το Β΄ Τρίμηνο του 2017 (εισηγητής: Τμήμα Συλλογικών Οργάνων – αρμόδιος αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 10. Έγκριση της αριθμ. 94/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» με θέμα: «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» οικονομικού έτους 2017» (εισηγητής: Τμήμα Συλλογικών Οργάνων – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 11. Έγκριση της αριθ. 126/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και Απολογισμού του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» για το οικονομικό έτος 2016» (εισηγητής: Τμήμα Συλλογικών Οργάνων – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 12. Έγκριση της αριθ. 114/2017 (ΑΔΑ: 75ΧΣΟΛΔ0-Ο14) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» με θέμα «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2017 για το Α΄ τρίμηνο» (εισηγητής: Τμήμα Συλλογικών Οργάνων – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 13. Έγκριση της αριθ. 115/2017 (ΑΔΑ: 7ΞΣΩΟΛΔ0-ΖΗΩ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» με θέμα «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2017 για το Β΄ τρίμηνο» (εισηγητής: Τμήμα Συλλογικών Οργάνων – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 14. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» και ορισμός αναπληρωματικού (εισηγητής: Τμήμα Συλλογικών Οργάνων- αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 15. Έγκριση της αριθμ. 127/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» με θέμα: «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» οικονομικού έτους 2017» (εισηγητής: Τμήμα Συλλογικών Οργάνων – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 16. Επανυποβολή Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού A΄ τριμήνου 2017 (εισηγητής: Γραφείο Λογιστηρίου & Εκκαθάρισης Δαπανών – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 17. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B΄ τριμήνου 2017 (εισηγητής: Γραφείο Λογιστηρίου & Εκκαθάρισης Δαπανών – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 18. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2017 (εισηγητής: Γραφείο Λογιστηρίου & Εκκαθάρισης Δαπανών – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 19. Καθορισμός συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ).
 20. Aναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018.
 21. Aναπροσαρμογή Τελών Ύδρευσης για το έτος 2018.
 22. Καθορισμός συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2018.
 23. Καθορισμός συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, για το έτος 2018.
 24.  Καθορισμός κοινόχρηστών χώρων διαθέσιμων προς κατάληψη για το έτος 2018.
 25. Καθορισμός ύψους τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 (εισηγητής: Κανέλλα Κλοτσώνη – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 26. Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.
 27. Πέμπτη (5η ) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.
 28. Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωσης επταήμερης λειτουργίας καθώς και 24ωρης λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2018.
 29. Έγκριση Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων Ομάδας Δ1/2016» (εισηγήτρια: Μ. Μουστάκα – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Γ. Μουζάκης).
 30. Έγκριση Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Bελτίωση Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης» (εισηγήτρια: Μ. Μουστάκα – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Γ. Μουζάκης).

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up