«Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού, Festival Factory»
Επιχειρήσεις – Αγορά

«Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού, Festival Factory»

Ο Δήμος Χαλανδρίου διοργανώνει ημερίδα παρουσίασης της πράξης «Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού,«Festival Factory» τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2014 και ώρα 10:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων των Κοινωνικών Δομών του Δήμου, Παπάγου 7 & Αριστοφάνους (2ος όροφος). Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση της πράξης στην τοπική κοινωνία των Δήμων Χαλανδρίου και Αγίας Παρασκευής, στους παραγωγικούς φορείς, καθώς και στους δυνητικά ωφελούμενους του προγράμματος.

Το πρόγραμμα* περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν στην επιλογή, κατάλληλη προετοιμασία, κατάρτιση, επιμόρφωση, συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση, ολοκληρωμένη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 78 ανέργων, με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

(Πληροφορίες στο τηλ. 213 2023887)

* Το πρόγραμμα υλοποιεί η Α.Σ. «FESTIVAL FACTORY» που απαρτίζεται από τους φορείς ΙΝΙΤΙΑ ΑΕ (Συντονιστής Α.Σ.), Δήμος Χαλανδρίου, Δήμος Αγίας Παρασκευής, Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε., Δίκτυο Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΑΜΚ «Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας» ΚΕΑΕΠ.

Η πράξη «Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet